• Resize textA -AA +
  • Dark Mode Icon

Global lambda-hyperon polarization in Au+Au collisions at sNN=3 GeV

Global lambda-hyperon polarization in Au+Au collisions at sNN=3 GeV

Abdallah, M. S., … Jena, C. et al. (STAR Collaboration). (2021). Global lambda-hyperon polarization in Au+Au collisions at sNN=3 GeV. Physical Review C, 104(6). DOI: 10.1103/PhysRevC.104.L061901